HI TEC

Tworzywa Hi TEC charakteryzują się stałą temperaturę użytkową powyżej 150°C. są to materiały, które oferują najwyższe właściwości polimerów – takie jak właściwości ślizgowo-cierne, minimalizacja ciężaru i odporność chemiczna, które nie ulegają pogorszeniu nawet przy wysokiej, długotrwałej temperaturze użytkowej.
 Użycie specjalnych materiałów wzmacniających, np. włókna szklane, kulki szklane lub włókna węglowe może podnieść odporność na odkształcenia termiczne i zwiększyć sztywność. Dodatki takie jak PTFE, grafit i włókna aramidowe poprawiają znacząco właściwości ślizgowo-cierne, podczas gdy dodatek włókien metalowych lub sadzy przewodzącej prowadzi do polepszenie przewodności elektrycznej.  Wiele z tych tworzyw powstało w procesie projektowania dla konkretnego zastosowania. Dziś znając wady i zalety tych materiałów potrafimy precyzyjnie wskazać obszary ich zastosowania.