PA

Poliamidy (PA) są półkrystalicznymi polimerami, posiadają bardzo dobre właściwości mechaniczne, są generalnie twarde i posiadają świetne właściwości ślizgowo cierne. Poliamidy różnią się miedzy sobą od twardego i sztywnego PA 66 do miękkiego i elastycznego PA 12. W zależności od typu poliamidy absorbują różną ilość wilgoci, co ma wpływ na właściwości mechaniczne i dokładność wymiarową.

Ze względu na proces produkcji rozróżnia się półwyroby wytłaczane (ekstrudowane) i odlewane. Proces odlewania pozwala na wyprodukowanie produktów o większych wymiarach i wyższym stopniu krystaliczności (wytrzymałość mechaniczna), co skutkuje mniejszymi naprężeniami wewnętrznymi. Proces wytłaczania jest jednakże bardziej ekonomicznym procesem.
Znanych jest wiele modyfikacji poliamidu np. poprzez domieszkowanie dwusiarczkiem molibdenu (MoS2) olejem, smarem stałym itp. Ma to wpływ na polepszenie niektórych parametrów (współczynniki tarcia, wytrzymałość mechaniczna, odporność na zużycie) czasem kosztem innych właściwości. W zależności od producenta modyfikacje mogą być łączone lub pozbawiane niektórych dodatków. Każdy z producentów stosuje inny rodzaj identyfikacji materiału np. kolorem, nadrukiem, naklejką).