POM

Poliacetal, nazywany także polioksymetylenem (POM) jest półkrystalicznym termoplastem o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i sztywności. Polimer ten posiada dobre właściwości ślizgowe i odporność na ścieranie, jak również niską absorpcję wilgoci. Dobra stabilność wymiarowa i szczególnie dobra wytrzymałość zmęczeniowa jak również świetne warunki do obróbki czynią POM wysoce wszechstronnym materiałem konstrukcyjnym nawet dla skomplikowanych komponentów.
Istnieje rozróżnienie na homopolimery (POM-H) i kopolimery (POM-C) Ze względu na wyższą krystaliczność homopolimery posiadają wyższą gęstość, twardość i wytrzymałość. Kopolimery charakteryzują się wyższą udarnością, wyższą odpornością na ścieranie, jak i wyższą odpornością termiczną i chemiczną.